top of page

ANBI

L'Amour Toujours heeft een ANBI status. 

Naam Stiching: Toneelgroep L'Amour Toujours

Fiscaal nummer: 855966920

Bestuur

Gustaaf Peek, voorzitter
Daisy Benz, penningmeester
Alexandra Broeder, secretaris

Contact gegevens
Spuistraat 226 2

1012VV Amsterdam

 

contactpersoon:

Marten Oosthoek

06 2042 9036 

m.oosthoek@s4all.nl

Doelstelling van de stichting:

Het produceren, presenteren en promoten van theatervoorstellingen

Hoofdlijnen van ons beleidsplan

Meerjarenplan 2020-2021
In januari 2016 werd L'Amour Toujours (destijds Stichting Moskou) opgericht door drie afgestudeerde toneelspelers van de Amsterdamse Toneelschool met als doel:

-het produceren van theatervoorstellingen, al dan niet voor locatietheater;

-het bijdragen aan bewerkingen en/of het moderniseren en/of vertalen van bestaand repertoire;

- het produceren van projecten voor een intermediair platform;

- het enthousiasmeren van het publiek door belangwekkend repertoire te delen via theatervoorstellingen en projecten voor andere intermediaire platforms of mediaplatforms.


De stichting heeft zich in bovenstaande zin vooral ontwikkeld tot een platform en organisatie waarin Lilou Dekker, in 2015 afgestudeerd aan de Toneelschool en Kleinkunstopleiding Amsterdam zich in samenwerking met anderen als theatermaker, schrijver en acteur ontwikkelt in haar kunstenaarschap. Zij initieerde en maakte in de afgelopen jaren in samenwerking met wisselende ensemble vijf theatervoorstellingen.

L'Amour Toujours is voornemens in per 2 jaar een grote en een kleine productie te maken.
De grote productie is een voorstelling over het leven en werk van Patricia Highsmith. Deze voorstelling wordt gemaakt door hetzelfde team als het succesvolle Circus Reve uit 2018. De kleine productie wordt een tekst van Randa peters en Lilou Dekker met de titel: Houdini, een feestelijke ode aan escapisme

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning. De stichting kan voor de in de doelstelling genoemde activiteiten opdrachten verstrekken en werknemers in dienst nemen.

bottom of page